Більше ніж якість
Порівняння Мої списки

Банк Forward

Forward Bank пропонує кредити для покупки товарів на строк від 12 до 36 місяців з максимальною річною ставкою 0,01%, щомісячною комісією в залежності від обраного продукту від 1,5% до 4,5% в місяць та пільговим періодом на оплату щомісячної комісії (протягом якого щомісячна комісія = 0%) в залежності від обраного продукту від 0 до 24 місяців. Таким чином, мінімальна річна реальна ставка становить 8%, максимальна річна реальна ставка становить 370% (з урахуванням підключення додаткових послуг: «Програми добровільного страхування життя» та «Плати за надання виписки по рахунку клієнта у вигляді текстових повідомлень за допомогою послуги «SMS-сервіс»»; для розрахунку реальної ставки за умови підключення інших додаткових послуг можливо скористатися кредитним калькулятором, наведеним на цій сторінці Сайту).

Приклад розрахунку вартості при отриманні кредиту на суму 50 тис. грн, на термін 12 місяців, з щомісячною комісією 3% та пільговим періодом 9 місяців: загальна вартість кредиту складе 54 502,54 грн, загальні витрати по кредиту – 4 502,54 грн (сума процентів - 2,54 грн, сума щомісячної комісії за обслуговування кредитної заборгованості – 4 500 грн), річна реальна процентна ставка - 18%.

Погашення заборгованості по кредиту здійснюється щомісячно до визначеної графіком платежів розрахункової дати однаковими сумами платежів протягом усього строку кредитування (ануїтетна схема погашення заборгованості). При цьому погашення непростроченої заборгованості (в тому числі процентів, комісій, додаткових послуг та тіла кредиту) фактично виконується лише у розрахункову дату (навіть при внесені платежу до розрахункової дати), а простроченої – у дату внесення платежу. У разі необхідності здійснення повного дострокового погашення заборгованості в день внесення грошових коштів клієнт зобов’язаний повідомити про це Банк за допомогою письмової заяви в довільній формі. Погашення заборгованості, наявної на поточну дату, (при надходженні грошових коштів на рахунок) здійснюється в наступній черговості: (1) прострочені проценти за користування кредитом; (2) прострочена частина суми основного боргу; (3) строкові проценти за користування кредитом, дата оплати яких вже настала; (4) сума строкової частини основного боргу, дата оплати якого вже настала; (5) суми прострочених плат за пропуск чергового платежу; (6) суми плат за пропуск чергових платежів, дата оплати яких вже настала; (7) суми прострочених комісій, передбачених договором; (8) суми строкових комісій, передбачених договором, дата оплати яких вже настала; (9) суми прострочених плат за додаткові послуги, передбачені договором; (10) суми строкових плат за додаткові послуги, передбачені договором, дата оплати яких вже настала. Штрафи за пропуск планового щомісячного платежу нараховуються за наступною схемою: при пропуску 1-го платежу - 350 грн., при пропуску 2-х платежів поспіль - 350 грн., при пропуску 3-х платежів поспіль - 400 грн, при пропуску 4-х платежів поспіль - 400 грн. Мінімальний період погашення кредиту без обмежень, максимальний – індивідуально визначено договором надання кредиту у календарному плані погашення кредиту.